Поводом обележавања 9. ДАНА СРПСКОГ МИЛЕТИЋА, Народна библиотека ,,Бранко Радичевић” Оџаци са Музејском јединицом представила је публици своја истраживања о овом месту. Постављене су две витрине у холу културног центра у Српском Милетићу. У једној витрини приказани су археолошки налази који су пронађени у Српском Милетићу и његовој околини. У другој витрини приказане су историјске збирке посвећене занатству и кудељарству које су обележиле један период у развоју Српског Милетића и окружења. На тај начин је приказано културно богатсво ових крајева и потреба за његовим очувањем. Археолог Бранислав Васов је указао на богатство археолошких налазишта на овој територији и велики потенцијал за будућа ископавања и истраживања.

Народна библиотека “Бранко Радичевић” из Српског Милетића угостила је у својим просторијама представнике КУД “Марко Орешковић” из Бачког Грачаца, извођачки састав на челу са уметничким руководиоцем Миром Мандић.

9. ДАНИ МИЛЕТИЋА