Права и дужности при издавању литературе у библиотеци :

1. Позајмљену књигу члан може зaдржати најдуже 30 дана ;
2 .Члан може на свом броју да подигне највише 3 књиге ;
3. Уколико члан има 3 књиге од тога само 1 може бити актуелна лектира ;
4. Приликом позајмљивања књига оштећену или изгубљену књигу члан мора да врати истом или другом књигом у истој вредности, сличног садржаја ;
5. Члан је дужан да пријави сваку промену адресе и телефона ;
6. Уколико књига није враћена дуже од 30 дана, члан је дужан да плати 50,00 динара трошкове опемене.