Од 1981. године са радом је почело и Историјско одељење Музејске јединица, које
сакупља, чува, истражује и излаже предмете, историјске баштине. Иницијалну збирку
Историјског одељења формирала је кустоскиња-саветница Олга Андраши, која је
поделила у неколико сегмената, укључујући:

1. Оџаци пре Првог светског рата;
2. Оџаци између два рата;
3. НОБ и револуција;
4. Оџаци после Другог светског рата;
5. Колонизација;
6. Кудељарство.

Историјско одељење Музејске јединице Оџаци располаже са великим бројем
предмета који нам могу дочарати историјски развој свих места у општини. Ту је
импресивна збирка од скоро 300 фотографија, као и предмети које су стари Оџачани
и остали становници општине користили у домаћинству, на послу, током војне
службе, на одмору, итд.
Највећи део предмета чува се у депоу Музејске јединице, чија градња је завршена
2015. године. Више од 200 историjских предмета је изложено у оквиру сталне
поставке музеја, која се налази у Кнез Михајловој улици 41 у Оџацима.
Музејска јединица активно сарађује са образовним институцијама и групне посете
ђака из основних и средњих школа, као и полазника локалних пред-школских
установа су веома честе.
Поред тога Историјско одељење сарађује са другим Културним институцијама у
земљи, а посебно смо поносни на сарадњу са становницима Општине Оџаци, и
колекционарима, који Историјском одељењу Музејске јединице, често поклањају
своје старе предмете, како би се исти, сачували од заборава, истражили и изложили
у оквиру сталне поставке или тематских изложби.