Почетком шездесетих година 20. века у Оџацима се формира Археолошка секција при
Основној школи ,,Борис Кидрич”. Секција у оквиру свог рада између осталог врши
сакупљање археолошких налаза и рекогносцирања терена. Предан рад 1981. године је довео
до оснивања Музејске јединице, која је прво радила при Народном универзитету, да би
касније била припојена Народној библиотеци „Бранко Радичевић“ у Оџацима.
Музејска јединица Оџаци данас је смештена у новом простору, у засебној згради која је
реновирана 2013. године. Нове витрине за потребе излагања археолошких предмета
набављене су 2017. године. Депо музејске јединице такође је реновиран чиме су створени
одлични услови за чување и проучавање археолошког материјала. У археолошком депоу
налази се неколико хиљада археолошких предмета од којих је само део најзначајнијих
изложен.
Археолошки материјал, хронолошки приказан на сталној поставци, приказује континуитет
живота људи на овом простору. Међу бројним археолошким налазиштима која су
представљена, свакако се по свом значају издваја неолитски локалитет Доња Брањевина, са
кога потиче најпознатији археолошки налаз са ових простора „Црвенокоса Богиња“.
У циљу едукације младих и презентације културног наслеђа успостављена је стална
сарадња са предшколском установом и основним школама, која је резултирала
креативним радионицама за најмлађе.
Музеј је отворен за посете радним данима од 8:00 до 15:00 часова.