Последњи Статут објављен у Службеном листу општине Оџаци број 29 од 20.12.2022. Можете га преузети кликом на реч  СТАТУТ