Огранак библиотеке у селу Дероње започео је са радом много пре почетка Другог светског рата.

Дуго година је библиотека била смештена у просторијама Mесне заједнице, међутим због немогућности да остане у тим просторијама, библиотека се сели у просторије школске библиотеке ОШ ”Вук Караџић” где се налази и данас.

Свој фонд који се тренутно дели са фондом школске библиотеке чиме успева да задовољи основне потребе како ђака ове школе тако и становника села Дероње.

Осим рада са корисницима, књижничар Оливера Николић остварује сарадњу са стручним и наставним  кадром школе, вртићем и ромском заједницом у оквиру чега организује разне радионице углавном са децом школског узраста  и учествује у заједничким  манифестацијама.

Поред задовољавања основних потреба корисника, библиотека се бави и разним другим активностима у оквиру којих обележава разне значајне датуме везане за књигу и библиотекарство као и многобројне државне и међународне празнике. Због чињенице да село Дероње има велики број становника ромске популације, библиотека сваке године  остварује успешну сарадњу  са Ромском заједницом у популарисању ромске културе кроз разне манифестације одржаване 8. априла, које промовишу њихову  традицију, музику, обичаје, ношњу и сл. с циљем да припоногне подизању свести о проблемима с којима се Роми суочавају.

Библиотека је отворена радним данима од 8:00 до 15:00

 

Адреса

М. Тита 34, 25254 Дероње

 

Контакт

књижничар Оливера Николић

еmail: oliverabiblio82@gmail.com

 

Чланарина

300 динара

УЛОГА БИБЛИОТЕКЕ У ПЕРМАНЕНТНОМ ОБРАЗОВАЊУ РАДНИКА У УДРУЖЕНОМ РАДУ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА У ДЕРОЊАМА Зорица Павловић