На недавно одржаној манифестацији поводом “Дана Црвенокосе богиње”, уз присуство свих епидемиолошких мера и одређен број посетилаца, “Музејска јединица” у Оџацима је на пригодан начин обележила овај значајан догађај. Археолошко и историјско одељење наше установе је у складу са тим одржало краће презентације и предавања. Прво је било речи о самој Црвенокосој богињи, о локалитету на коме је пронађена, као и о томе колики је њихов значају за ово подручје. Затим је испред Историјског одељења било речи о историјату кудељарства на овим просторима, али о томе на који начин је оно постепено преузимало све већи утицај. На крају, закључак одржане манифестације се огледа у томе да су и Црвенокоса богиња и кудељарство обележили један важан период овог краја, а наши посетиоци видно задовољни овај догађај су поздравили великим аплаузом.

ДАНИ ЦРВЕНОКОСЕ БОГИЊЕ