Доња Брањевина

Током пролећа и лета 1965. годинe цео западнобачки регион je био у ванредном стању због незапамћених поплава које су биле узроковане изливањем Дунава. Локални учитељ и заљубљеник у археологију, Сергеј Кармански, који је и сам учествовао у одбрани од поплава,

9. ДАНИ МИЛЕТИЋА

Поводом обележавања 9. ДАНА СРПСКОГ МИЛЕТИЋА, Народна библиотека ,,Бранко Радичевић” Оџаци са Музејском јединицом представила је публици своја истраживања о овом месту. Постављене су две витрине у холу културног центра у Српском Милетићу. У једној витрини приказани су археолошки налази

КАТАЛОГ МУЗЕЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОЏАЦИ

https://www.youtube.com/watch?v=0mRCQ3Ry4ik&ab_channel=televizijaKANAL25 Музејска баштина Оџака представљена у новом каталогу сталне поставке Нови археолошко-историјски каталог Музејске јединице у Оџацима објављен је уз финансијску подршку Министарства културе и јавности пружа целовит преглед предмета који се чувају у тој установи, а изложени су у

Археолошка истраживања на локалитету Доња Брањевина

https://www.youtube.com/watch?v=AWk_E5V1aBw Археолошка истраживања на локалитету Доња Брањевина у оквиру пројекта „Доња Брањевина – почеци живота праисторијских ПОЉОПРИВРЕДНИКА у српском подунављу“ 2020. године Локалитет је откривен приликом изградње противпоплавног насипа, 1965. године. Покрајински завод за заштиту споменика културе, врши ископавања 1966. и