Огранак библиотеке у Бачком Грачацу поседила су деца из Предшколске установе ,,Полетарац” групица Совице. Тема њиховог доласка је представљање просветитеља Светог Саве. Постављена је изложба у просторијама библиотеке.

 

Свети Сава у Бачком Грачацу