Дана 12. октобра у оквиру сталне поставке Музејске јединице Народне библиотеке “Бранко Радичевић” отворена је тематска изложба по имену “Апотека некад и сад”. Изложба је направљена у сарадњи са Олгом Гајић, и Бену апотеком.

Велики део изложбеног материјала је део приватне колекције Олге Гајић дипломиране фармацеуткиње, специјалисткиње испитивања и контроле лекова и управнице Бену апотеке у Оџацима. На отварању изложбе, Олга Гајић је одржала предавање ученицима шестог разреда Основне школе Мирослав Антић, о историјату и значају фармације у Србији.

Изложени предмети дочаравају изглед и рад апотека у време кад је већина лекова било справљано на лицу места од стране фармацеута, за шта су коришћени авани, мерице, и прецизне ваге. За чување супстанци за справљање, и самих лекова коришћене су стаклене, керамичке и дрвене бочице и стојнице, које чине већи део материјала који је изложен.

Рецепти лекова су читани из званичних књига које су садржале мере и прописе за справљање магистралних лекова, и звале су се фармакопеје. Оне су садржале на хиљаде рецепата нама мање и више познатих лекова, од којих су неки давно изашли из употребе.

Као и данас, посао фармацеута у време кад је већина лекова било магистрално (односно справљано на лицу места) носио је са собом изузетну одговорност. Рад са опасним супстанцама могао је услед грешака тешко да наруши здравље, како пацијената, тако и фармацеута. Због слабе доступности медицинске неге, велики број људи се управо апотекарима обраћао за помоћ, коју су они свесрдно и без резерве давали.

Баш зато, апотека има велики друштвени значај у развоју малих места у Војводини и остатку Србије, још од времена кад су их током тридесетих година 19. века отварали пештански и бечки студенти. Од најстаријих апотека у Данашњој Србији, сачунави су читави кабинети, од којих су неки претворени у музеје, као што је апотека “Код угарског краља Стефана” из Вршца, чији је намештај и опрема уступљен Фармацеутском факултету у Београду.

Један апотекарски кабинет из оџачке апотеке, као и велики број дрвених стојница и стаклених бочица за чување хемијских супстанци налази се у оквиру Историјске збирке, Музејске јединице Оџаци, које ћемо наставити да излажемо и презентујемо грађанима општине како би се што боље упознали са значајем фармације за развој места и добробит њихових становника.

Изложба ,,Апотека некад и сад”