КАТАЛОГ МУЗЕЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОЏАЦИ

https://www.youtube.com/watch?v=0mRCQ3Ry4ik&ab_channel=televizijaKANAL25 Музејска баштина Оџака представљена у новом каталогу сталне поставке Нови археолошко-историјски каталог Музејске јединице у Оџацима објављен је уз финансијску подршку Министарства културе и јавности пружа целовит преглед предмета који се чувају у тој установи, а изложени су у

Археолошка истраживања на локалитету Доња Брањевина

https://www.youtube.com/watch?v=AWk_E5V1aBw Археолошка истраживања на локалитету Доња Брањевина у оквиру пројекта „Доња Брањевина – почеци живота праисторијских ПОЉОПРИВРЕДНИКА у српском подунављу“ 2020. године Локалитет је откривен приликом изградње противпоплавног насипа, 1965. године. Покрајински завод за заштиту споменика културе, врши ископавања 1966. и