Настављена су археолошка истраживања на локалитету Доња Брањевина, у оквиру пројекта Почеци живота праисторијских пољопривредника у српском Подунављу, које се финансира у континуитету од 2020. године од стране Министарства културе. Ове године прошерени су ископи, који су започети претходних година, да би се комплетирала слика о неуобичајеном слоју чврсте земље, за који археолози сматрају да је настао вештачки у време неолита. Као и у претходним сезонама пронађена је велика количина керамичких фрагмената, животињских костију и тегова за рибарску мрежу. Осим тога, пронађене су и алатке израђене од кремена и животињских костију, један људски скелет  у дислоцираном положају, за који се претпоставља да потиче из времена неолита што ће показати лабораторијске анализе. Наставак ископавања је планиран за јесен када ће се између осталог довршити и геофизичка снимања локалитета Доња Брањевина.

ИСКОПАВАЊА НА ДОЊОЈ БРАЊЕВИНИ 2024.