САДРЖАЈИ КУЛТУРЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

 Семинар је акредитован за 2023. годину у Народној библиотеци Србије са 6 бодова. Предавач Мирко С. Марковић. Овај семинар је наставак на претходне семинаре и у многоме је помогао запосленима у идејама за будуће пројекте и рад.

СЕМИНАР У БИБЛИОТЕЦИ