Презентација књиге Бранка Врањешевића која представља драгоцено сведочанство историје Раткова

 

Некадашњи учитељ сачувао је од заборава историју места, а посебно историју школства.

Посебно се издваја преписка ученика основне школе са ученицима Совјетског савеза. Књижевник, новинар и рецезен књиге, Анђелко Анушић, посебно је говорио о значају овог подухвата због неговања културе.

Аутор је говорио о преписци ученика и својим искуствима на путовању. Сачувао је писма, фотографије, дневне белешке, возне карте и фрагменте из штампе.

Као писац радио је на изучавању свог завичаја, а посебним освртом на Други светски рат и рат 1991-1995. године.

Презентација књиге Бранка Врањешевића