https://www.youtube.com/watch?v=0mRCQ3Ry4ik&ab_channel=televizijaKANAL25

Музејска баштина Оџака представљена у новом каталогу сталне поставке

Нови археолошко-историјски каталог Музејске јединице у Оџацима објављен је уз финансијску подршку Министарства културе и јавности пружа целовит преглед предмета који се чувају у тој установи, а изложени су у оквиру сталне поставке.

Капитално дело за музејску делатност у Оџацима изашло је из штампе крајем прошле године. Иако је стална поставка јавности до сада представљена више пута кроз изложбе и тематске каталоге, нова публикација настала је као резултат целокупног досадашњег стручног и научно-истраживачког рада на сакупљању и документовању културне баштине општине Оџаци. Новац за штампу смо обезбедили путем конкурса од Министарства културе Републике Србије.

 Први пут је изашао каталог овог типа и он је као триптих. Први део се односи на историју Оџака као самог места, и то је написао као уводничар Владимир Стојановић који нас у причу о Оџацима уводи путем реке Дунав. Други део који се односи на археологију радио је кустос-археолог Ненад Јончић са сарадницима, а трећи историјски део је радио историчар Музејске јединице Марко Бајчев. Тако да је ово једна слика Оџака кроз историју, археологију, реку, Дунав, Мостонгу, који су нам дали све благо које имамо у овој општини

Каталог је илустрован са око стотину фотографија које сведоче о богатој историји на овим просторима.

Доктор Владимир Стојановић у предговору пише: “Разноврсни докази о еволуцији природног и културног предела у Оџацима, у виду бројних артефаката и музеалија, чувају се, складиште и излажу читавих четрдесет година у Музејској јединици. Ово је највреднија и најбогатија ‘завичајна шкриња’ на потезу од Сомбора до Новог Сада…”

Највећи део фонда археолошке збирке Музејске јединице у Оџацима чине налази из неолитског периода који су пронађени током археолошких ископавања на више значајних локалитета на територији општине, међу којима је најпознатије Доња Брањевина код Дероња.

Наша збирка се састоји највише од предмета са Доње Брањевине и они су највише и заступљени у каталогу. Каталог ће помоћи видљивости наших истраживања и нашег музеја, а са друге стране добар је избор информација за људе који желе да дођу у музеј и да се информишу о томе шта ми имамо у музеју, шта је до сада истражено и да их упути у то шта ћемо у будућности радити на Доњој Брањевини

Музејска јединица поседује јако лепе налазе који се везују за Келте, Сармате и посебно Аваре чије је присуство у Оџацима и околини потврђено налазима некропола и насеобина са бројним материјалним остацима.

Историјско одељење Музејске јединице са предметима које поседује, прича причу о историји Оџака од деветнаестог до половине двадесетог века.

Музејска јединица у Оџацима каква је данас резултат је дугогодишњег истраживачког рада, брижљивог и систематског сакупљања, као и сталних изложбених активности.

Биљана Златковић, виши дипломирани библиотекар

https://www.youtube.com/watch?v=0mRCQ3Ry4ik&ab_channel=televizijaKANAL25

КАТАЛОГ МУЗЕЈСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОЏАЦИ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *