Музејска јединица Народне библиотеке “Бранко Радичевић” у Оџацима, током лета променила је део историјске поставке, посвећен кудељарском наслеђу у Оџачкој општини. Уместо кудељарске поставке нови предмети причају причу о одржавању хигијене током деветнаестог и прве половине двадесетог века у Оџацима и околини.

Како је хигијена пре 50, 100 или 150 била важна као и данас, а помагала за одржавање исте много простија и понекад чак напорна за коришћење, желели смо посетиоцима да дочарамо изглед једног имрповизованог кућног купатила. Зато смо одлучили да у нашу сталну поставку уврстимо дрвену веш-машину на ручни погон, старе бокале, и друге посуде за воду, као и дозиднице, и пешкире са уникатним везовима које су везле српске, мађарске, словачке и немачке домаћице.

Стална поставка у Музејској јединици Народне библиотеке “Бранко Радичевић” у Оџацима мења своју сталну поставку неколико пута годишње.

 

Одржавање хигијене током 19. и почетком 20. века