Локална самоуправа је обезбедила простор и издвојила пола милиона динара за његову адаптацију како би Милетићани добили библиотеку којом ће се поносити. Урађено је следеће: Санација крова од старог бибер црепа; Санација пода библиотеке; Постављање ламината; Израда цементне кошуљице; Постављање керамичких плочица; Скидање непотребних зидова зарад већег простора, Обијање зидова и поново малтерисање; Замена постојаће столарије и стављање нове; прерада електричне инсталације; Замена комплетне санитарије!

Из досадашњих неусловних просторија при основној школи милетићка библиотека преселила се у комплетно обновљене просторије у центру села, које су уређене и опремљене по библиотечким стандардима и стављене на располагање љубитељима писане речи. Књижни фонд поседује домаћу литературу, са посебно издвојеном дечијом књижевности и страну књижевност. Битно је нагласити да је библиотечка грађа класификована по УДК систему, свака књижевност је груписана засебно и то омогућава лакшу претрагу корисницима.

ОТВОРЕНА БИБЛИОТЕКА У СРПСКОМ МИЛЕТИЋУ