Ове године, Дан државности – Сретење у Лалићу смо обележили упознајући ученике Основне школе “Нестор Жучни” из Лалића са значењем овог празника. Кроз краћу презентацију на паноу у ходнику Основне школе, ученици су могли да сазнају најважније чињенице из историје везане за Дан државности. Пажњу су им највише привукле слике познатих историјских личности. Презентација је била сажета и прилагођена деци узраста од 7 – 14 година. Искористивши празнични дан, одржана је и презентација на тему „Развој писма“. Кроз слике и објашњења приказан је развој писма и писмености од праисторије до данас, истичући најважније моменте за развој писма кроз историју.

У понедељак 19. фебруара 2018. године у  Народној библиотеци “Јован Берић” у Бачком Брестовцу одржана је једна културна манифестација поводом Дана државности  Србије и Сретењског устава. Ученици  V разреда ОШ” Никола Тесла ” су час грађанског васпитања имали у Народној библиотеци у свом малом месту.

Наставник историје и одељенски старешина Милан Хинић је водио час на тему Сретењског  устава, првог модерног српског устава у коме су изражене потребе нашег друштва: Национална еманципација, разбијање феудалних установа и аутократске владавине. Овај устав је први устав Кнежевине Србије из 1835. године.

Творац устава је Димитрије Давидовић и од 2002. годиине је почео да се слави у Србији. Устав је рађен по узору на француске уставне повеље из 1814.  и 1830. и Белгијски устав из 1831. године. Ученици су се подсетили и I и II српског устанка, као и Милетине буне 1835. године.

У библиотеци је постављена и мала изложба слика, догађаја и познатих личности тадашњег времена….На овом часу ученици су показали интересовање за прошлост домовине и отаџбине Србије, постављајући занимљива питања на која је одговарао наствник истрије.

У другом делу овог часа библиотекар Сузана Рајачић је организовала квиз на тему првог и другог српског устанка,  где су ученици показали своју активност и такмичарски дух.

ДАН ДРЖАВНОСТИ