ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ОЏАЧКОГ ХАИКУ ФЕСТИВАЛА

ОЏАЦИ 2023.

расписује

КОНКУРС

за најбоље необјављене песме

и циклус године

۩ Радови се шаљу у три примерка потписана шифром

۩ Решење шифре доставља се у засебној коверти

۩ Број радова је ограничен на пет хаику песама и један циклус

Посебно скрећемо пажњу да је важно да се један аутор појави искључиво под једном шифром.

Конкурс је отворен од  14. априла  до  26. маja 2023.године

Адреса за пријем радова:

Народна библиотека” Бранко Радичевић”

ул. Жељезничка 30 ; 25250 Оџаци

тел.025/5743-179

ХАИКУ 2023.